Osnovne informacije o privatnosti podataka za formulare za kontakt

1. KONTROLOR PODATAKA

Vaše osobne podatke će obrađivati kompanija FLUIDRA ADRIATIC sa sjedištem na adresi Kovinska 4A 10090 Zagreb, Hrvatska, PIB HR81293788355, i kompanija FLUIDRA S.A. sa sjedištem na adresi Avda Francesc Macia pl. 20, 08208 Sabadell (Barcelona), PIB A17728593 (u daljem tekstu „FLUIDRA)

2. SVRHA I PRAVNA OSNOVA

Vaši osobni podaci će biti obrađivani u svrhu rješavanja i odgovaranja na bilo kakve upite ili pitanja koja nam možete poslati.

Pravna osnova za obradu vaših podataka jeste suglasnost koju ste nam u tu svrhu dali.

3. DIJELJENJE PODATAKA

Vaši podaci se neće prenijeti, prodati, iznajmiti ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim trećim licima, osim u slučaju Fluidra providera usluga koji određene usluge pružaju, ali koji ih ni u kom slučaju neće obrađivati u vlastite svrhe. Neki od ovih providera usluga se mogu nalaziti van Europske unije, kako je navedeno u poglavlju „Međunarodni prijenosi“.

4. KREIRANJE PROFILA

Postoji mogućnost kreiranja profila analiziranjem vašeg ponašanja na Internet stranici radi prikazivanja proizvoda koji vam mogu biti od interesa, na osnovu naklonosti koju ste prikazali svojim pretraživanjem ili na osnovu informacija koje su pribavljene iz kolačića.

Ovakvo prilagođavanje je djelomično automatizirano, u smislu da FLUIDRA izračunava podešavanja prilagođavanja, ili tehnološka platforma generira profil korisnika.

5. MEĐUNARODNI PRIJENOS

Fluidra, kao kompanija koja posluje na međunarodnom nivou, koristi međunarodne providere usluga koji svoje usluge mogu pružati van EU, što dovodi do toga da postoji mogućnost da se vaši podaci mogu prenijeti van Europske unije ili Europske ekonomske zone.

U svakom slučaju, Fluidra osigurava da je takva obrada podataka zaštićena odgovarajućim instrumentima, koji mogu podrazumijevati:

 • Standardne klauzule odobrene od strane EU. U pitanju su ugovorne klauzule koje odobrava Europski nadzorni organ a koji omogućava dovoljno zaštite da se osigura da obrada podataka je u skladu sa zahtjevima koji su uspostavljeni Europskom regulativom o zaštiti podataka.
 • Certifikacija trećeg lica. Privacy Shield, na primjer, je okvirni sporazum između EU i SAD koji uspostavlja standarde za obradu podataka u skladu sa Europskom regulativom o zaštiti podataka.
 • 6. TRAJANJE OBRADE

  Svi podaci koje nam dostavite biti će obrađivani u periodu koji je potreban da se vaš zahtjev ili upit obradi.

  Nakon što se period koji je naveden u ovom članu dovrši, FLUIDRA čuva vaše osobne podatke u svojim bazama u statističke svrhe ili za ispitivanje tržišta, pod uvjetom da je to moguće, ili propisno zaključane u svrhu usklađivanja sa bilo kojim zakonskim obavezama koje kompanija slijedi.

  7. PRIMJENA VAŠIH PRAVA

  U bilo kojem trenutku možete povući svoju suglasnost za obradu vaših podataka u bilo koju svrhu koja je navedena iznad.

  Također, možete primjeniti i svoja prava pristupa podacima, izmjene, brisanja podataka, prigovora, ograničenja ili prijenosa podataka slanjem pisma na adresu Avda Francesc Macia pl. 20, 08208 Sabadell (Barcelona), uz napomenu „Osobni podaci“, ili slanjem elektronske pošte na adresu dataprivacy@fluidra.com.

  Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa načinom na koji obrađujemo vaše osobne podatke, ili bilo koja druga pitanja koja se odnose na ovu dio, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na adresu Avda Francesc Macia pl. 20, 08208 Sabadell (Barcelona), sa napomenom da se radi o upitu za „Delegado de Proteccion de Datos“, ili slanjem elektronske pošte na adresu dataprivacy@fluidra.com.

  Nadalje, možete podnijeti prigovor nadležnim institucijama ukoliko smatrate da je kompanija FLUIDRA obradila vaše podatke uz kršenje ove Politike privatnosti podataka ili bilo kojeg drugog propisa na snazi koji se odnosi na ovaj dio.