OPĆA POLITIKA PRIVATNOSTI PODATAKA

1. Uvod

Pravo na privatnost i, konkretno, pravo na zaštitu osobnih podataka predstavlja jednu od vrijednosti kompanije FLUIDRA ADRIATIC koja pripada Fluidra Grupi čija je matična kompanija FLUIDRA S.A. (više detalja o Fluidra Grupi možete pronaći na adresi www.fluidra.com) (u daljem tekstu „Fluidra“).

Svrha ove politike je da objasni na koji način Fluidra obrađuje osobne podatke koje sakuplja tijekom navigacije korisnika ili iz različitih formulara koji se mogu pronaći na stranicama na adresi pro.fluidra.com. Vaši osobni podaci će se obrađivati u strogom povjerenju i isključivo u svrhu za koju ste dali svoju suglasnost, kako je navedeno u nastavku ove Opće politike privatnosti podataka i u Osnovnim informacijama o privatnosti podataka na svakom od formulara.

2. Obaveza čuvanja privatnosti podataka

Fluidra je u potpunosti posvećena radu u skladu sa Općom regulativom o zaštiti podataka EU i zakonima o zaštiti osobnih podataka koji mogu biti na snazi u datom momentu, i ovo predstavlja najviši prioritet Fluidra Grupe.

Prema tome, Fluidra se obavezuje da implementira sljedeće principe, gdje očuvanje privatnosti čini osnovu svake obrade podataka.

 • Transparentnost u obradi podataka je jedan od naših prioriteta, tako da, kad god skupljamo osobne podatke o vama, vi ćete biti informirani o svrsi u koju će se takvi podaci obrađivati u relevantnoj politici privatnosti.
 • Obrađivati ćemo samo podatke koji su strogo neophodni za svrhu o kojoj ste obavješteni.
 • Nikada od vas nećemo tražiti da osigurate osobne podatke osim ukoliko to nije apsolutno neophodno za pružanje usluga koje ste zahtijevali.
 • Kad god je to moguće, osigurati ćemo vam najjednostavnija sredstva preko kojih možete kontrolirati vaše osobne podatke.
 • Vaši podaci se neće prenijeti, prodati, iznajmiti ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučaju Fluidra providera usluga koji određene usluge pružaju, ali koji ih ni u kojem slučaju neće obrađivati u vlastite svrhe. Neki od ovih providera usluga se mogu nalaziti van Europske unije, kako je navedeno u poglavlju „Međunarodni prijenosi“.
 • Svrha obrade podataka

  Fluidra sakuplja vaše osobne podatke u svrhu obrade vaših zahtijeva i osiguranje proizvoda i usluga koji vam mogu biti korisni. Ovisno od interakcije na bilo kojoj Internet stranici, obrađujemo vaše podatke u sljedeće svrhe, čija lista u nastavku nije konačna:

  a) Odgovor na vaše upite, pitanja i zahtjeve koji su poslani preko korisničkog servisa, kontakta i/ili u svrhu kontaktiranja sa vama da bismo ih uspjeli rješiti.

  b) Radi unaprijeđenja naše Internet stranice, usluga i proizvoda, i radi pružanja boljih usluga i sadržaja.

  U određenim okolnostima, obrada vaših osobnih podataka može biti neophodna radi usklađivanja sa zakonskim obavezama, ili u vezi sa ugovornim odnosom koji imamo sa vama.

  U svim ostalim slučajevima, kad god je to potrebno, pitati ćemo vas za suglasnost za obradu vaših osobnih podataka.

  3. Slanje marketinških poruka

  U okviru naših marketinških aktivnosti, možemo vam ponuditi način da se registrirate ili prijavite za prijem biltena kompanije ili komercijalnih informacija. Slanje takvih poruka je uvjetovano vašim pristankom na iste u svakom trenutku.

  U slučaju da ste nam dali suglasnost, Fluidra vam šalje prilagođene informacije o svojim proizvodima, poslovanju i uslugama u skladu sa vašim interesima i preferencijama.

  Vašu suglasnost možete povući u bilo kojem trenutku kad primite marketinšku poruku preko linka ili polja koje je u svakoj poruci namijenjeno u ovu svrhu, ili izražavanjem svoje namjere da povučete suglasnost preko sljedećih kanala:

  (i) Slanjem elektronske pošte na adresu dataprivacy@fluidra.com.

  (ii) Pismom poslanim na adresu Avda. Francesc Macia, 60, planta 20, 0820, Sabadell (Barcelona).

  4. Automatske odluke i kreiranje profila

  Za određene usluge, obrada vaših osobnih podataka se vrši automatskim sredstvima. To znači da se određene odluke donose automatski bez ljudske intervencije.

  Pored toga, vaši podaci se mogu obraditi za kreiranje profila u svrhu predviđanja vašeg ponašanja na Internet stranici prikazivanjem glavne stranice proizvoda koji vam mogu biti od interesa, na osnovu preferencija koje ste prikazali vašim pretraživanjem ili na osnovu informacija koje su dobijene iz kolačića. Možete nas kontaktirati preko elektronske pošte na adresu dataprivacy@fluidra.com.

  5. Trajanje obrade i čuvanja

  Fluidra se obavezuje da će obrađivati vaše osobne podatke samo u periodu kada su stvarno korisni za nas i dok smo u stanju da vam pružimo kvalitetne usluge njihovom upotrebom. Prema tome, ulažemo maksimalni razumni napor da trajanje obrade i čuvanja vaših osobnih podataka bude što kraće moguće.

  U tom smislu, obavijestiti ćemo vas o trajanju obrade i/ili čuvanja osobnih podataka na svakom od formulara pomoću kojih podatke sakupljamo.

  U svakom slučaju, čak iako zatražite da vaše podatke izbrišemo, možemo ih čuvati i skladištiti, s tim što će takvi podaci biti blokirani u skladu sa zakonom, u periodu koji nam omogućava da ispunimo naše zakonske obaveze i radi predaje nadležnim organima u vezi sa različitim pitanjima na koja se odnose.

  6. Međunarodni prijenosi

  Fluidra, kao kompanija koja posluje na međunarodnom nivou, koristi međunarodne providere usluga koji svoje usluge mogu pružati van EU, što dovodi do toga da postoji mogućnost da se vaši podaci mogu prenijeti van Europske unije ili Europske ekonomske zone.

  U svakom slučaju, Fluidra garantira da je takva obrada podataka zaštićena odgovarajućim instrumentima, koji mogu podrazumijevati:

  - Standardne klauzule odobrene od strane EU. U pitanju su ugovorne klauzule koje odobrava Europski nadzorni organ a koji osigurava dovoljno zaštite da se osigura da obrada podataka bude u skladu sa zahtjevima koji su uspostavljeni Europskom regulativom o zaštiti podataka.

  - Certifikacija trećeg lica. Privacy Shield, na primjer, je okvirni sporazum između EU i SAD koji uspostavlja standarde za obradu podataka u skladu sa Europskom regulativom o zaštiti podataka.

  7. Primjena prava i žalbe Agenciji za zaštitu podataka Španjolske (AEPD)

  Važeći zakoni vam osiguravaju značajan broj prava uslijed obrade vaših osobnih podataka od strane kompanije Fluidra. U nastavku je prikazan kratak opis svakog prava koji vam pomaže u njihovoj primjeni:

  1. Pravo pristupa. Imate pravo da saznate koji se vaši osobni podaci obrađuju i svrhu u koju se obrađuju.

  2. Pravo na ispravku. Vaši podaci u svakom trenutku pripadaju vama i, u skladu sa tim, u svakom trenutku možete zahtijevati da se isprave ukoliko su podaci koje posjedujemo pogrešni.

  3. Pravo na brisanje. U svakom trenutku možete zahijevati da se vaši osobni podaci izbrišu iz naših baza. Međutim, kako je navedeno u poglavlju iznad u vezi sa skladištenjem podataka, trebalo bi imati u vidu da u određenim okolnostima usklađenost sa zakonima na snazi može spriječiti stvarnu primjenu ovog prava.

  4. Pravo na prigovor. Možete se žaliti na obradu vaših osobnih podataka u odnosu na bilo koju svrhu za koju ih obrađujemo, u skladu sa politikom privatnosti podataka koja se može primjeniti na svaki pojedinačni slučaj.

  5. Pravo na ograničenje obrade. Ograničenje obrade možete zahtijevati u sljedećim okolnostima:

  a. Ukoliko smatrate da su podaci koje imamo o vama netočni ili neprecizni.

  b. Ukoliko, u slučaju da smatrate da ne obrađujemo vaše podatke legalno, prije želite da ograničimo njihovu obradu nego da ih izbrišemo.

  c. Ukoliko podaci koje posjedujemo u bazama više nisu potrebni za svrhu u koju su sakupljeni, ali želite da ih sačuvamo radi eventualnih sudskih postupaka.

  d. Ukoliko, nakon što ste primjenili svoje pravo na prigovor na obradu vaših podataka u određenu svrhu, čekate odgovor od nas po tom pitanju.

  6. Pravo na prijenos podataka. Ukoliko je tehnički moguće i razumno da se tako nešto napravi, imate pravo da zahtijevate da se osobni podaci koje ste direktno predali nama predaju drugom kontroloru podataka. Ukoliko je to moguće, direktno predajemo vaše podatke spomenutom drugom kontroloru podataka, ali, ukoliko nije, podatke osiguravamo vama u standardnom formatu.

  Kad god obrađujemo vaše podatke na osnovu vaše suglasnosti, vi je možete povući u bilo kojem trenutku, gdje će jedine posljedice koje možete pretrpjeti u tom slučaju, ovisno od prava koje primjenjujete, biti nemogućnost pružanja određenih usluga vama.

  Vaša prava možete primjeniti kontaktirajući kompaniju Fluidra preko dole navedenih načina, uz kopiju važeće osobne iskaznice:

  (i) Slanjem elektronske pošte na adresu dataprivacy@fluidra.com.

  (ii) Pismom poslanim na adresu Avda. Francesc Macia, 60, planta 20, 0820, Sabadell (Barcelona).

  Pored toga, ukoliko želite, možete kontaktirati našeg službenika za čuvanje privatnosti podataka na adresu dataprivacy@fluidra.com.

  U slučaju da nemate namjeru da primjenjujete određeno pravo, već želite da pošaljete upit ili prijedlog u vezi sa obradom vaših osobnih podataka, možete pisati na adrese koje su dane za primjenu prava.

  U svakom slučaju, podsjećamo vas da možete podnijeti prigovor nadležnoj instituciji za zaštitu osobnih podataka ukoliko smatrate da nismo legalno obrađivali vaše osobne podatke ili da smo ignorirali vaše zahtjeve ili prava.

  8. Čuvanje povjerljivosti podataka i sigurnost u obradi podataka

  Vaši osobni podaci su nam jako bitni i obavezujemo se da ih obrađujemo u strogoj poverljivosti i tajnosti, i da primenjujemo sve sigurnosne koje smatramo neophodnim i razumnim.

  U tom smislu, Fluidra ovim izjavljuje i garantira da je upotrebila sva dostupna tehnička sredstva za izbjegavanje gubitka, zloupotrebe, izmjene, neovlaštenog pristupa i krađe podataka korisnika.